„Együtt Európában, Európáért! Nemzeteink múltjából, az európai jövőbe.”

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja által kimunkált és Európa több országában sikerrel megvalósított Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját – a Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) honosította meg Magyarországon és első ízben 2008-ban hirdette meg a pályázatot. A 2011-ben meghirdetett témák között szerepelt a Legjobb testvérvárosi találkozó pályázati kategória, amelyben szerepelt Ajka városa legjobb testvértelepülési gyakorlatával.

Ajka Város Önkormányzata 2006. 05. 24. és 29. között testvérvárosi találkozót szervezett Unna, Weiz, Székelykeresztúr és Rovaniemi részvételével. Az öt napos találkozót a népek – nemzetek kulturális örökségének, hagyományainak megismerése, megismertetése céljából szervezték, hogy az addigi kapcsolatok kiaknázásával további együttműködések jöhessenek létre. A 25-25 fős testvérvárosi csapatok tagjai, néptáncosok, népi hagyományőrzők, kézművesek, népi iparművészek, muzeológusok, helytörténészek, gasztronómusok képviselték hagyományaik minden területét, s be is mutatták Ajka város lakosságának a szabadidő központ előtti téren felállított faházakban, ahová a város apraja – nagyja ellátogatott az öt nap során. A szabadidő központ előcsarnokában felállított bemutatkozó standokon megismerhették a városok jellegzetességeit, neves személyiségeit, kultúrtörténeti emlékeiket.

A nappali érdekes programokat vidám hangulatú, fergeteges esték zárták. Gálaműsorok, vacsorák, közös táncok segítették elő a résztvevők összekovácsolását.

Egy konferencia keretein belül számtalan ötlet merült fel a pályázati források kihasználhatóságára, és a jövőbeni együttműködések is körvonalazódtak.

A búcsúesten a települések megvitatták, milyen területeken folytathatják egymással a kapcsolatépítést, valamint arra az álláspontra jutottak, hogy a továbbiakban a tudományok és a technika területére is helyezhetik a hangsúlyt.

Az öt napos találkozót mindenki hasznosnak tartotta, hiszen olyan területeken szövődtek együttműködések, melynek létjogosultsága a közös Európában is érvényes, ezáltal növekedett az európai összetartozás érzése, amely alapfeltétele egymás jobb megismerésének. A különböző területek összekapcsolásával a hasonlóságok kiemelkedtek, a különbözőségek hangsúlyozásával a sajátos nemzeti identitástudatot párhuzamba állítottak. Mindez azt eredményezte, hogy a sajátos nemzeti ismérvek, jegyek egymás számára is felismerhetőbbek lettek, szorosabbra fűzték a baráti szálakat, s elindítottak a párbeszédet a testvérvárosok polgárai között.

A gyakorlat bevezetésével azt a célt kívánták elérni, hogy az eddigi találkozók során szerzett barátságok elmélyüljenek, s a résztvevők jobban megismerhessék egymás kultúráját, szokásait, bepillanthassanak a hétköznapokba is. Ezáltal megvalósulhat az a fajta együttműködés, amelynek segítségével a későbbi testvérvárosi találkozók alkalmával már más területekre is tevődhet hangsúly, s a kultúra mellett a tudományokba, oktatásba, technikai fejlődésbe-fejlesztésbe is betekinthetnek, illetve tapasztalatot cserélhetnek és közelebb kerülhetnek a közös európai jövő, a múlt és a jelen tényeinek feltérképezéséhez.

Bővebben a pályázatról: Jó gyakorlat Ajkán