„Testvérvárosok angol nyelvi tábora” a Velencei tó partján

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja által kimunkált és Európa több országában sikerrel megvalósított Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját – a Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) honosította meg Magyarországon és első ízben 2008-ban hirdette meg a pályázatot. A 2012-ben meghirdetett témák között szerepelt a Legjobb testvérvárosi találkozó pályázati kategória, a pályázaton különdíjat nyert Budapest Főváros XIII. kerülete legjobb gyakorlatával.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete az 1999-ben elfogadott a nemzetközi kapcsolatokról szóló koncepciójában célul tűzte ki, hogy az együttműködés során érvényesüljön az európai uniós programokon, pályázatokon való közös részvétel, önkormányzati, intézményi és civil szervezetek szintjén egyaránt. Erre alapozva minden évben elkészítik az adott időszakra szóló, kölcsönösen kialakított programtervezetet.

Az angol nyelvű tábor megvalósítására első alkalommal 2000-ben került sor, mely évente ismétlődő hagyománnyá vált. A testvérvárosok (Bécs-Floridsdorf kerület, Varsó-Ochota kerület, Szováta város, Eszék város, Kassa-Délváros kerület) 25 diákkal 2 angol nyelvtanárral és egy kísérő tanárral érkeznek. A diákok 13-16 év közötti életkorúak, alap- vagy középszintű angol nyelvtudással. Az azonos nyelvi szintű diákok nemzetiségre való tekintet nélkül alkotnak csoportot, és kommunikálnak egymással igazi tábori környezetben, a közös nyelven, a nyelvi órákon és a fakultatív szabadidős programokon. A résztvevők hétköznapi helyzetekben ismerkednek egymással és a másik nép kultúrájával. Cél az is, hogy a sokszínű kulturális érték és különbség megismerése mellett nagyobb elhivatottságot érezzenek a közös európai értékek iránt. A program elősegíti a fiatalok közötti kölcsönös megértést és elfogadást. A tapasztalat-, vélemény- és értékcsere megalapozza a jövő felé építkezést, a társadalmi változásokra adandó közös európai válaszok megtalálást. A nyelvoktatás metodikájának személyes tapasztalása az angol nyelvtanárok együttműködésének hozadéka.

A testvérvárosi települések eltérő kultúrával, adottságokkal, történelmi hagyományokkal rendelkeznek. Négy kerület (Bécs-Floridsdorf, Varsó-Ochota, Kassa-Délváros, Budapest XIII. kerület) és két önálló város (Szováta, Eszék) együttműködése, eltérő státusszal, önállósággal és a településen található intézményekhez való eltérő fenntartói viszonnyal.

A testvérvárosi kapcsolatok folyamatos értékelésével az alábbi problémákat azonosították:

  • A „hivatalos” együttműködést tartalommal kell megtölteni. Minden kapcsolat annyit ér, annyira erős, amennyit az emberek, az intézmények szakemberei, a civil szervetek beleépítenek, ahogyan egymásra találnak.
  • A folyamatos fejlesztés igényli az együttműködés formáinak, eszközeinek és résztvevőinek rendszerszemléletű megközelítését és működtetését.
  • A rendszer akkor működik jól, ha önfenntartó. E fogalom számunkra azt jelenti, hogy a helyi társadalom tagjai a nyilvánosság eszközeivel megismerték a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát, üzenetét, az együttműködés formáit. Az önkormányzat oldaláról biztosított az erőforrás (pénz, információ, munkaerő).

Az azonosított problémákra a nemzetközi kapcsolatok koncepcióban keresték meg a válaszokat, a lehetséges módszereket. Ma már a testvérkapcsolatok minden korosztályra kiterjednek, a közös gondolkodáson, az egymás iránti tiszteleten, megbecsülésen alapszik. Első lépésben a közvetlen kapcsolatteremtéshez rendezvényeket szerveztek: fesztiválok, sportversenyek, települési-, pedagógiai rendezvények, évfordulók, ünnepségek, tapasztalatcserék bővítették a bekapcsolódók körét. Koncepciójuk folyamatos felülvizsgálata mindig számvetésre, feladatkijelölésre késztet. Így jutottak el az alapokhoz, tábori körülmények között egy hétig élnek együtt a fiatal korosztály képviselői.

A pályázatról bővebben: Jó gyakorlat a 13. kerületben