Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által alkalmazott általános adatvédelmi és adatkezelési feltételeket, valamint a szerződési feltételeket.

JOGI NYILATKOZAT

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) weboldalának (a továbbiakban: honlap) megtekintésével Ön elfogadja az Alapítvány által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa honlapunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

Az Alapítvány honlapja szerzői jogvédelem alá tartozik. Az Alapítvány honlapján található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan az Alapítvány által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek stb. (a továbbiakban: Alapítvány által szolgáltatott tartalom), az Alapítvány tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap-tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Felelősség kizárása

Az Alapítvány honlapján található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azokért nem vállal felelősséget semmilyen formában, különösen:

  • az anyagok minőségéért,
  • az anyagok tartalmáért, az átadott információk valódiságáért,
  • a weboldal, applikáció zavar- és hibamentes működéséért.

Információk gyűjtése és felhasználása

A honlap látogatója tudomásul veszi, a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban az Alapítvány ügyfelének (a továbbiakban: ügyfél) tekintendő akkor is, ha egyébként az Alapítvány szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. Az Alapítvány ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve ügyfél hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés és az előfizető tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. és az alapitvany@dhkfa.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa az Alapítvány.

Adatvédelem

Azzal, hogy az Alapítvány részére bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az Alapítvány a fentiekben meghatározott módon és terjedelemben a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

Az Alapítvány kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Linkek

A honlapon megtalálhatóak más szervezetek honlapjainak linkjei. Az Alapítvány nem felelős más honlapok titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Az itt található adatkezelési és titoktartási nyilatkozatok csak az Alapítvány honlapjára vonatkoznak.

Biztonság

Az Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Jogviták

A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából, illetve a honlap felhasználásból eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány