A testvertelepulesek.hu weboldalt a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA) hozta létre szakmai együttműködésben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ).

A DHFKA-t 1990-ben a Belügyminisztérium a francia Drome megyei önkormányzat közgyűlésével (Conseil General de la Drôme), valamint a megyeszékhely Valence (ville de Valence) városával közösen hozta létre.

Az Alapítvány a 90-es években a célkitűzéseinek megfelelően jelentős szerepet játszott az újonnan létrehozott önkormányzati rendszer működőképességének támogatásában, tudományos megalapozásában és fejlesztésében. Az Alapítvány a 90-es években támogatott önkormányzati képzéseket, szakmai kutatásokat, konferenciákat és az önkormányzatok ismereteit bővítő kiadványok megjelenését. Miután Magyarországon stabilizálódott a demokratikus önkormányzati rendszer a francia társalapítók már nem gyakorolták alapítói jogaikat.

 

A Belügyminisztérium 2015 nyarán az új PTK törvényi szabályainak megfelelően megújította az Alapítványt, miközben a kitűzött célok alapvetően változatlanok maradtak. Természetesen az elmúlt évtizedek változásainak következtében a ma működő Alapítvány, – figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat is – a változatlan célok mellett a mindennapi gyakorlat által felvetett kérdésekre fókuszál.

Ugyanakkor a helyi közigazgatás demokráciájának, szakmai színvonalának fejlesztése, az önkormányzati önállóság kiterjesztése jelenleg is aktuális feladat. A demokratikus helyi közigazgatás fejlesztése mindenekelőtt, a demokratikus jogállamiság, valamint a hatékonyság elvei szerinti fejlesztési kérdések vizsgálatát foglalja magába a helyi önkormányzatok témakörében.

Az Alapítvány fontosnak tartja a helyi önkormányzati minták és szervezettípusok fejlesztését az önkormányzatok belső vezetésének és ügyintézésnek korszerűsítése érdekében. Az Alapítvány fel kívánja karolni az önkormányzati jó gyakorlatokat, megoldásokat is.

 

Az Alapítvány a közeljövőben kapcsolatfelvételre törekszik az önkormányzatokkal és érdekvédelmi szervezeteikkel, a közigazgatással foglalkozó civil szervezetekkel a szakmai aktivitás fejlesztése érdekében.

Az Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) között a kapcsolatépítés hosszabb ideje folyik. Az Alapítvány elnöke, Dr. Verebélyi Imre az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán létrejött az Önkormányzati Kutatóintézet mellett működő Tudományos Tanács elnöke és törekszik az egyetem önkormányzati fejlesztési programjainak az Alapítvány tevékenységének egyeztetésére, összehangolására. Az Alapítvány értelemszerűen együttműködik az alapító Belügyminisztériummal az önkormányzatokat érintő szakmai ügyek tekintetében.

A testvertelepulesek.hu weboldal kialakításában együttműködő TÖOSZ egy pártpolitikától független önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet, amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is. A TÖOSZ több mint 1600 fős tagságával a legtöbb tagönkormányzat érdekeit képviselő szakmai szervezet.

Az Alapítvány és a TÖOSZ közötti együttműködés első lépése volt, hogy az Alapítvány elnöke részt vett és előadást tartott a TÖOSZ által 2016. november 17-én szervezett Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program Záró konferenciáján. Az Alapítvány nyitott a jó gyakorlatok ügyében 2008 óta folyamatosan működő rendszerhez való csatlakozásra és részvételre a program irányító bizottságában.

Az Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta az Új Magyar Közigazgatással kötendő együttműködési megállapodást és folyóirat szakmai színvonalának tovább erősítését anyagilag is támogatja

A hét tagú kuratórium elnöke Prof. Em. Dr. Verebélyi Imre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkormányzati Kutató Intézete Tudományos Tanácsának elnöke. Tagjai: Prof. Dr. Balázs István a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára, Bene Dániel Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója, Dr. Dudás Ferenc CIG Pannónia Csoport közkapcsolati főtanácsadója, Kis-Fehér Katalin Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Dr. Urbán Hajnalka, Monor város jegyzője és Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ nyugalmazott főtitkára. Az Alapítvány titkári feladatait dr. Sziráki András a BM munkatársa látja el.